Bristol-commitment en waarden

Beringen_HK

 

De Bristol-Familie Waarden

EliseBinnen ons familiebedrijf zijn familie en verbinding uiterst belangrijk. Dat wordt heel duidelijk in onze 7 Bristol-Familie Waarden.
Speciaal voor jou zetten we ze allemaal even op een rij. Samen met onze Bristol-Wetten van Succes zetten zij de weg uit naar de toekomst van ons bedrijf. We willen ze meenemen in alles wat we doen. Ze scheppen een duidelijk kader voor alle medewerkers binnen en buiten ons bedrijf, ze zijn onze gids die ervoor moet zorgen dat we op het juiste spoor blijven.

Verbinding 

Verbinding betekent een connectie maken met je verstand en met je gevoel, met je hoofd en met je hart. Je zou het ook liefde kunnen noemen. Liefde als kracht die mensen, dingen en systemen met elkaar verbindt:

  • Verbinding met de klant
  • Verbinding met onze producten
  • Verbinding met de collega’s
  • Verbinding met de systemen

Verbinding maken betekent dus ergens echt voor gaan. Verbinding is kracht. Hoe meer we onderling verbonden zijn en hoe meer mensen er verbonden worden met ons merk, hoe steviger het bedrijf de toekomst tegemoetgaat.

Terug ↑

Helder 

Bij Bristol, what you see is what you get. Wij doen niet alsof. Wij zijn authentiek, zijn wie en wat we willen zijn. Wij staan 100% achter onze producten en achter onze boodschap.
We proberen dat door te trekken naar heel onze onderneming. Helder zijn betekent dat de klant een heel duidelijk beeld heeft van wie en wat Bristol is. De klant heeft een gevoel bij ons merk en dat klopt met wat wij willen neerzetten. Daarom laten we ons in al onze marketinginspanningen leiden door ons ‘Brand book’. Onze bijbel waarin duidelijk omschreven staat hoe wij naar buiten komen: onze collectie, de tone of voice en look & feel van onze communicatie, de manier waarop we in onze winkels met onze klanten omgaan en hoe we hen informeren. Transparantie is een sleutelwoord. Wat we beweren, moet kloppen. Wij maken niemand iets wijs en zijn oprecht. Om zo vlug mogelijk iedereen mee te hebben, letten we erop dat we onze boodschap simpel houden. Niemand heeft wat aan moeilijke woorden waarvan de betekenis maar half doordringt. Boekenwijsheid wordt hier systematisch vertaald naar een werkbare, begrijpelijke, simpele taal. Die stelt ons in staat alle niveaus snel mee op de rit te krijgen.

Terug ↑

Inclusief 

Bristol is er voor iedereen! Ongeacht je afkomst, inkomen, religie, seksuele voorkeur, uiterlijk, etc. Bij ons ben je altijd van harte welkom. Wij zorgen ervoor dat we voor iedereen makkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn en geven iedereen een warm en hartelijk welkom. Ook in onze collectie zijn we inclusief. De hele familie vindt bij ons wel iets waar ze blij van wordt en wat ze zal aanspreken.
Inclusief gaat verder dan dat. In ons werk en in ons leven staan we open voor anderen: andere zienswijzen, andere meningen, andere benaderingen, andere oplossingen, etc. Een alternatieve benadering of mening wordt steeds onderzocht met een open mind. Onze behoefte om ‘gelijk’ te hebben en ons ego zetten we bewust aan de kant om nieuwe zienswijzen te kunnen exploreren. Zo creëren we een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om constructieve kritiek te formuleren, nieuwe initiatieven voor te stellen en nieuwe dingen uit te testen.

Terug ↑

Respect 

Bij Bristol wordt er gewerkt volgens het principe van wederzijds vertrouwen en respect. Respect voor onze medemensen en dus ook voor onze klanten, voor het milieu en voor onszelf.
Iedereen is voor ons gelijk, maar onze klanten hebben toch een streepje voor. We zorgen ervoor dat iedereen die bij ons komt winkelen hartelijk en respectvol wordt ontvangen. De bezoeker voelt zich niet gewoon gerespecteerd, hij/zij voelt zich oprecht welkom en gewaardeerd. Wij gaan dan ook geen moeite uit de weg om daarvoor te zorgen: wij helpen onze klanten bij het maken van hun keuze, geven advies, zijn dankbaar voor hun bezoek en behandelen hun klachten met de grootste ernst en dienstbaarheid. Een bezoekje aan een Bristol-winkel wordt daardoor ook een boost voor je eigenwaarde en zelfrespect. Iets waar je nog over napraat en nadenkt met een tevreden gevoel. Wat we onze klanten gunnen, gunnen we uiteraard onszelf ook.
De Bristol-familie zorgt voor zichzelf en voor elkaar. Wij respecteren onszelf, zijn fier op onze realisaties en gunnen onszelf het allerbeste. Dat delen we met de wereld op onze eigen, nuchtere manier, met de nodige humor en zelfrelativering. Toch eisen we zonder pardon onze plaats op in de markt!

Terug ↑

Bewust 

Wij zijn ons bewust van wie we zijn, wat we denken en voelen. Bewust van wat onze plaats is in het geheel en van onze bijdrage daaraan. We proberen dan ook bewust met elkaar om te gaan. Bewust dat ons handelen invloed heeft op het denken, voelen en handelen van de ander en ook weer omgekeerd. We zijn allemaal kwetsbare mensen en die kwetsbaarheid moet haar plaats krijgen en bespreekbaar zijn. Op die manier ontwikkel je veerkracht en wordt kwetsbaarheid een sterkte. Bij Bristol weten we wat onze sterktes en zwaktes zijn. We zijn trots op wat we goed doen en we beseffen goed waar we nog aan moeten werken, en dat is een constante zorg. Ons zelfbewustzijn zorgt ervoor dat we steeds streven naar de beste versie van onszelf zodat we het allerbeste aan onze klanten kunnen bieden. Omdat we onze kwetsbaarheid niet uit de weg gaan of trachten te verbloemen, worden zwaktes en bedreigingen snel blootgelegd en aangepakt. Het maakt van ons een zeer strijdbaar, veerkrachtig, hecht en soepel team. We zijn de palmboom in de storm, die gaat liggen als het te hard gaat waaien, maar die bij de eerste kans onmiddellijk weer rechtveert.

Terug ↑

Verantwoordelijkheid 

Verander de wereld, begin bij jezelf! Bristol-medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en hebben er ook alle vertrouwen in dat hun collega’s en medewerkers hetzelfde doen.
Dat uit zich in de manier waarop zij in hun job en in hun leven staan. Ze kijken verder dan de grenzen van hun functieomschrijving, naar hoe ze kunnen bijdragen aan een betere service voor onze klanten, een beter resultaat en een betere wereld in het algemeen. Onze medewerkers zoeken geen excuses in omstandigheden of in de acties van anderen, zij handelen naar hun beste vermogen en gebruiken de invloed die ze hebben voor een maximaal resultaat binnen de gegeven context.
Een Bristol-medewerker ziet naast problemen ook oplossingen en pakt die onmiddellijk aan. Hij/zij neemt zelf initiatief op alle vlakken: o.a. de huidige werkmethodes in vraag stellen, nieuwe dingen uitproberen, hulp vragen, informatie delen, anderen helpen en ondersteunen.
De Bristol-medewerker weet dat hij/zij daarin het vertrouwen en de steun van de leidinggevende heeft. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met het team en het team zorgt ervoor dat de continuïteit van het werk nooit in gevaar komt. Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid zijn belangrijke troeven waar elk teamlid automatisch, vanuit zijn/haar gevoel voor verantwoordelijkheid, naar streeft.

Terug ↑

Plezier 

YOLO! Het leven is te kort en te kostbaar om alleen maar plicht te zijn. Het nuttige aan het aangename koppelen zit ons in de genen. Lachen is gezond en bovendien werken lachende medewerkers harder en met meer plezier. Mopperen is dus niet aan ons besteed, goed hardop lachen des te meer. Dat delen we dan ook graag met onze klanten. Want zoals je weet: gedeeld plezier is dubbel plezier!
Plezier maken wil echter niet zeggen dat er geen discipline is, integendeel! Hier wordt met plezier hard en gedisciplineerd gewerkt. Onze humor en ons werkplezier zijn grote krachten die maken dat wij ook kunnen volhouden wanneer het eens tegenzit en dan nog een stapje extra kunnen zetten. De Bristol-familie bestaat uit doorzetters: problemen en uitdagingen worden met plezier aangegaan vanuit de overtuiging dat succes en overvloed binnen handbereik zijn.
Een positieve uitstraling trekt positieve mensen en dingen aan. Bristol-medewerkers weten dat als geen ander. Zij waken er dus over om ook in moeilijke omstandigheden positief te blijven denken. En wat je bent, geef je door. Daarom is het ook zo leuk werken bij Bristol!

Terug ↑